Kogo dotyczy obowiązek zgłoszeń SENT?

Obowiązek zgłoszenia SENT dotyczy:

 

1. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (także w formie spółek cywilnych) figurujących w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

 

Możesz sprawdzić na stronie:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

 

2. podmiotów innych niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą figurujących w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 

Możesz sprawdzić na stronie:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu