Instrukcja rejestracji w PUESC (SENT)

Szanowny Kliencie!
Informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2019 (termin został zmieniony na 01-02-2020r, informacja na dole strony)  wchodzą w życie zmiany które obligują wszystkich odbierających (zamykających zgłoszenie w SENT) do posiadania numeru Id SISC (posiadania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC).

Ponadto niezbędne jest także zarejestrowanie podmiotu (firmy,spółki) w PUESC (nadanie mu numeru Id SISC), oraz zarejestrowanie jego reprezentacji.

Przekładając to na prostszy język należy „rozszerzyć” swoje konto w PUESC podając kolejne dane (uzyskując swój numer Id SISC). Następnie zarejestrować w systemie swoją firmę,spółkę (uzyskując dla niej numer Id SISC) , oraz ustanowić w systemie siebie jako osobę reprezentującą firmę/spółkę w systemie. W przypadku gdy nie jesteśmy jej właścicielem, współwłaścicielem itp. wymienionym w KRS, lub CEIDG, musimy uzyskać pełnomocnictwo na piśmie do reprezentacji, które należy wysłać do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Jak to zrobić?

Wszystkie te czynności należy wykonać on-line na stronie internetowej puesc.gov.pl z wykorzystaniem podpisu elektronicznego ePUAP (profil zaufany), kwalifikowanego lub celnego. W przypadku braku takowego należy go jak najszybciej wyrobić.

Proces rejestracji może potrwać nawet do 2 tygodni, gdyż składa się z 3 etapów, które rozdzielone są czasem oczekiwania na potwierdzenie ich rejestracji.

Najpierw należy zarejestrować osobę fizyczną. (Trzeba czekać na potwierdzenie jej zarejestrowania).  Następnie można zarejestrować podmiot (firmę/spółkę). (Również musimy czekać na potwierdzenia zarejestrowania).

Dopiero po tych czynnościach można zarejestrować reprezentację, która również wiążę się z oczekiwaniem na potwierdzeniem jej aktywowania w systemie.

Bardzo prosimy o niezostawianie sprawy na ostatnią chwilę.

INSTRUKCJA: Kroki do wykonania:

  1. Rejestracja konta w przypadku gdy jeszcze się nie rejestrowaliśmy.  INSTRUKCJA TUTAJ
  2. Uzyskanie profilu zaufanego e-PUAP – INSTRUKCJA TUTAJ
  3. Rejestracja osoby fizycznej. INSTRUKCJA TUTAJ
  4. Rejestracja podmiotu. INSTRUKCJA TUTAJ
  5. Rejestracja reprezentacji. INSTRUKCJA TUTAJ

Z naszej strony oferujemy pomoc w całym procesie.

Pomagamy TYLKO I WYŁĄCZNIE naszym Klientom. Każdorazowo jest to weryfikowane.

tel. 41 37 65 340

tel. 41 3765 290


AKTUALIZACJA – 01-08-2019

Informujemy, iż obowiązek uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC dla podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200) został przesunięty na 01-02-2020r.

Tutaj znajduje się oficjalny komunikat.