Instrukcja rejestracji w PUESC (SENT)

Szanowny Kliencie!
Informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2019 wchodzą w życie zmiany które obligują wszystkich odbierających (zamykających zgłoszenie w SENT) do posiadania numeru Id SISC (posiadania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC).

Ponadto niezbędne jest także zarejestrowanie podmiotu (firmy,spółki) w PUESC (nadanie mu numeru Id SISC), oraz zarejestrowanie jego reprezentacji.

Przekładając to na prostszy język należy „rozszerzyć” swoje konto w PUESC podając kolejne dane (uzyskując swój numer Id SISC). Następnie zarejestrować w systemie swoją firmę,spółkę (uzyskując dla niej numer Id SISC) , oraz ustanowić w systemie siebie jako osobę reprezentującą firmę/spółkę w systemie. W przypadku gdy nie jesteśmy jej właścicielem, współwłaścicielem itp. wymienionym w KRS, lub CEIDG, musimy uzyskać pełnomocnictwo na piśmie do reprezentacji, które należy wysłać do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (adres poniżej).

Jak to zrobić?
Wszystkie te czynności należy wykonać on-line na stronie internetowej puesc.gov.pl z wykorzystaniem podpisu elektronicznego kwalifikowanego, ePUAP lub celnego. W przypadku braku takowego należy go jak najszybciej wyrobić.

Proces rejestracji może potrwać nawet do miesiąca, gdyż najpierw należy zarejestrować osobę fizyczną, następnie firmę, odczekać aż Urząd przetworzy dane i potwierdzi je listownie. Dopiero na końcu można zarejestrować reprezentację, która również wiążę się z oczekiwaniem na potwierdzeniem jej aktywowania w systemie.
Bardzo prosimy o niezostawianie sprawy na ostatnią chwilę, gdyż nie da się tego procesu przyspieszyć.

Kroki do wykonania:

  1. Rejestracja konta w przypadku gdy jeszcze się nie rejestrowaliśmy.  INSTRUKCJA TUTAJ
  2. Uzyskanie profilu zaufanego e-PUAP – INSTRUKCJA TUTAJ
  3. Rejestracja osoby fizycznej. INSTRUKCJA TUTAJ
  4. Rejestracja podmiotu. INSTRUKCJA TUTAJ
  5. Rejestracja reprezentacji. INSTRUKCJA TUTAJ

Z naszej strony oferujemy pomoc w całym procesie.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
Kwestie formalne: tel 41 37 65 340 wew. 21
Kwestie informatyczne (podpis elektroniczny) tel 41 37 65 340 wew. 51