Rejestracja reprezentacji w SENT

W kroku tym „powiązujemy” osobę fizyczną z podmiotem, czyniąc daną osobę reprezentantem tej firmy w ramach systemu PUESC.