Trzoda chlewna – komponenty paszowe

Oferujemy wszystkie niezbędne komponenty paszowe do produkcji pasz dla trzody chlewnej. Z naszych komponentów wyprodukujesz pasze dla prosiąt, loch, tuczników.

Oleje paszowe

Białka roślinne

Białka pochodzenia zwierzęcego

Preparaty mlekozastępcze

Fosforan paszowy

Kreda pastewna

Dodatki paszowe