Prognoza DŁUGOTERMINOWA CENY ŚRUTY SOJOWEJ – luty/marzec 2018

SOYMEAL-2018-01-31-2121

Zgodnie z oczekiwaniami, po utrzymaniu się notowań w kanale wzrostowym, mimo zdecydowanego cofnięcia w grudniu, styczeń przyniósł spory ruch wzrostowy, który od razu zaatakował strefę oporu 333 – 342 USD. W związku z istotnością wspomnianego zakresu, początek lutego może rozpocząć się spadkami, które nie powinny jednak trwale zanegować poziomu 323 USD. Jeżeli kupującym uda się trwale pokonać poziom 342 USD na koniec lutego, kolejne miesiące przyniosą silne umocnienie, którego potencjałem będzie strefa 382 – 398 USD!

W przypadku, gdyby w lutym omawiana strefa 333 – 342 USD okazała się jednak zbyt silna, a lutowe notowania zakończyłyby się poniżej poziomu 333 USD, realnym będzie ponownie scenariusz spadkowy, zakładający klejna falę spadkową o zasięgu nawet w rejon 232 USD!