Bydło –  komponenty paszowe

Białka roślinne

Kreda pastewna

Fosforan paszowy

Dodatki paszowe