Drób – komponenty paszowe

Oleje paszowe

Białka roślinne

Białka pochodzenia zwierzęcego

Fosforan paszowy

Kreda pastewna

Dodatki paszowe