Drób – komponenty paszowe

Oleje roślinne

Białka roślinne

Białka pochodzenia zwierzęcego

Fosforan paszowy

Kreda pastewna

Dodatki paszowe