Prognoza notowań ceny śruty sojowej (18.01.2019)

soja-prognoza-18

Notowania ceny śruty sojowej utrzymują się wciąż bardzo nisko, przez co kierunek dla rynku pozostaje niezmienny i jest nim nadal strefa 300.50 – 303.20 USD, wspierana przez barierę długoterminową w cenie 302.00 USD.

Wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji trendu spadkowego sprawia, że więc musimy liczyć się również z próbą zanegowania lokalnego minimum w cenie 300.50 USD, co spowoduje otwarcie drogi do dolnego ograniczenia silnej strefy wsparcia w średnim terminie w cenie 293.00 USD.

W drodze na wspomniane minima może wystąpić lokalna korekta, wynikająca głównie ze znacznego wyprzedania w krótkim terminie. Póki co jednak brakuje jakichkolwiek oznak na jej rozpoczęcie.