Prognoza średnioterminowa notowań ceny śruty sojowej (22.04.2019 – 29.04.2019)

soja-23-04-2019

Konsolidacja w zakresie 300.60 – 315.20 USD, trwająca od sierpnia 2018 roku nie przestaje zadziwiać swoją dominacją.

Miniony tydzień niczym nie różnił się od poprzednich – doszło do kolejnej próby zanegowania dolnego ograniczenia omawianej strefy, jednakże poziom 300.60 USD wspierany przez barierę długoterminową w cenie 302.00 USD okazał się ponownie skutecznym wsparciem dla rynku.
Trudno powiedzieć, dlaczego tak niewielka zmienność panuje na tym rynku. Jedno jest jednak pewne – jeżeli dojdzie w końcu do trwałego wybicia jednego z kluczowych ograniczeń, skala ruchu zaskoczy większość inwestorów. Przypominam również, że przed docelowym kierunkiem, który obierze rynek, może dojść do pułapki.