Prognoza średnioterminowa notowań ceny śruty sojowej (09.09.2019 – 16.09.2019)

prognoza-sruta-sojowa-09-09-2019

Silna strefa wsparcia 284.80 – 292.80 USD została nieznacznie naruszona.

Mimo usilnych prób podaży, wspomniany zakres wygląda mimo wszystko na solidny, gdyż dopiero trwałe zanegowanie poziomu 292.80 USD będzie oznaczać jego zanegowanie, dlatego wciąż oczekujemy długo oczekiwanego odreagowania.
Niestety zmienność pozostaje na znikomym poziomie i dopóki nie dojdzie do trwałego ruchu powyżej bariery długoterminowej w cenie 302.00 USD, wiarygodnego sygnału kupna brak.
Ponadto brak aktywności popytu może zostać w końcu wykorzystany przez sprzedaż – a do zanegowania poziomu 284.80 USD brakuje również niewiele.