Prognoza notowań ceny śruty sojowej [sierpień 2020]

gielda

Stabilny poziom produkcji soi

Patrząc na rynek soi od klasycznej ekonomicznej strony podaży i popytu szacujemy, że w długim terminie ceny są niedowartościowane. Według danych opublikowanych przez Departament Rolnictwa USA w swoim ostatnim raporcie, globalna produkcja soi jest ustalona na poziomie około 336,11 MMT (miliony ton metrycznych), co w porównaniu z poprzednimi danymi oznacza spadek o około 2 MMT. Globalna produkcja utrzymuje się więc na w miarę stabilnym poziomie zaliczając lekki spadek, w przeciwieństwie jednak do konsumpcji.

Wzrost importu soi do Chin

Od strony konsumpcyjnej warto zauważyć, że import soi do Chin wzrósł w stosunkowo szybkim tempie pomimo pandemii. W marcu Chiny importowały 88 MMT. Szacunkowy import z maja tego roku powinien wynieść już ponad 92 MMT. Badanie, które przeprowadziło Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich Chin wykazało, że od marca około 80% fabryk pasz wznowiło normalną działalność, a popyt pozytywnie wspierać będzie odzyskiwanie chińskiego pogłowia świń.

Wzrost sprzedaży trzody

Pomiędzy końcem 2019 roku, a majem 2020 roku w Chinach odnotowano wzrost netto trzody chlewnej o 38 milionów sztuk, a dane wspomnianego Ministerstwa wskazują na kolejnych osiem miesięcy zwiększania zapasów loch i cztery miesiące wzrostu trzody. To silne wsparcie dla rynku od strony popytowej.

Podsumowując

Ostatnie dwa lata ceny soi walczyły z negatywnym trendem i wpływem wojny handlowej na linii USA – Chiny, a po względnym uspokojeniu zaczęły walkę z  koronawirusem.

Jednak bazując wyłącznie na podaży i popycie, tego rynku nie postrzegamy dziś jako niedźwiedziego i na dzień dzisiejszy prognozujemy odwrócenie spadkowego trendu.