Prognoza DŁUGOTERMINOWA notowań śruty sojowej – czerwiec, lipiec 2018

SOYMEALMonthly

W układzie miesięcznym powstał obecnie wstępny sygnał sprzedaży. Strefa 394 – 398 USD okazała się bardzo silna i 4 miesiące prób jej pokonania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Jeżeli w czerwcu dojdzie do trwałego zanegowania poziomu 364 USD, spadki przyspieszą w kierunku strefy 333 – 342 USD. Kupujący mają wciąż szansę na „opanowanie sytuacji”, gdyż utrzymanie poziomu 364 USD spowoduje ponowną próbę pokonania zakresu 394 – 398 USD. Z kolei trwały ruch powyżej poziomu 398 USD, będzie sygnałem do ataku na strefę oporu 427 – 443 USD.