Prognoza USDA – prognozowane zbiory i zapasy soi w sezonie 2017/18, oraz 2018/19

Soybean crop cultivation and farming

Bieżący sezon 2017/18

Według zaktualizowanych prognoz USDA, globalne zbiory soi w bieżącym sezonie 2017/18 (październik-wrzesień) wyniosą 336,7 mln ton, bez zmian w porównaniu do prognozy z czerwca br., ale o 11,4 mln ton mniej od rekordowej wielkości zbiorów soi w minionym sezonie. W porównaniu do poprzedniego raportu, USDA zwiększył ocenę zbiorów soi przede wszystkim w Brazylii (o 0,5 mln ton do rekordowych 119,5 mln ton) i utrzymał ocenę produkcji soi w Argentynie na poziomie 37,0 mln ton. USDA cały czas szacuje zbiory soi w USA na rekordowym poziomie 119,5 mln ton.

Zapasy soi na koniec bieżącego sezonu 2017/18 przewidywane są obecnie na poziomie 96,0 mln ton, o 3,5 mln ton większym od prognozy sprzed miesiąca, ale o 0,7 mln ton mniejszym od rekordowej wielkości zapasów w minionym sezonie 2016/17.

Kolejny sezon 2018/19

Według lipcowych prognoz USDA, globalne zbiory soi w kolejnym sezonie 2018/19 wyniosą rekordowe 359,5 mln ton, tj. o 4,3 mln ton więcej od czerwcowej prognozy oraz o 22,8 mln ton powyżej wielkości zbiorów soi w bieżącym sezonie. Wzrost produkcji soi spodziewany jest przede wszystkim w Argentynie (o 20,0 mln ton do 57 mln ton) i Brazylii (o 1,0 mln ton do 120,5 mln ton). USDA przewiduje natomiast nieznaczny spadek zbiorów w USA (o 2,2 mln ton do 117,3 mln ton).

Mniejszy od spodziewanego wcześniej wzrost zapotrzebowania rynku światowego na soję spowoduje, iż zapasy soi na koniec kolejnego sezonu 2018/19 mogą ponownie wzrosnąć do 98,3 mln ton, a więc o 2,2 mln ton powyżej wielkości zapasów na koniec bieżącego sezonu 2017/18. Warto zaznaczyć, iż USDA zwiększył prognozę zapasów soi w USA na koniec sezonu 2018/19 do rekordowych 15,8 mln ton wobec 12,6 mln ton spodziewanych na koniec bieżącego sezonu. Wszystko za sprawą nałożenia ceł na amerykańską soję przez Chiny.