Prognoza notowań ceny śruty sojowej (15.02.2019)

soja-prognoza-ceny-15022019

Próba pokonania lokalnego oporu notowań śruty sojowej w cenie 306.20 USD nie udała się, zatem główna linia trendu spadkowego pozostaje dominująca i może spowodować powstanie jeszcze jednej podfali w rejon strefy 300.50 – 303.20 USD, która jest obecnie silnym wsparciem zarówno w krótkim jak i średnim terminie.

Kluczowe w piątek będzie jednak to, czy utrzyma się bariera średnioterminowa w cenie 304.00 USD, co potwierdziłoby scenariusz trendu bocznego w ramach zakresu 304.00 – 315.20 USD, a więc w perspektywie kolejnych tygodni możliwa byłaby kolejna próba wzrostowa.