Prognoza długoterminowa notowań ceny śruty sojowej (11.2019 – 12.2019)

soja-11-12-2019

Kolejny miesiąc notowania pozostają w strefie 288.00 – 302.00 USD.

Październik zakończył się nieudaną próbą jej wybicia, jednakże zarówno linia trendu wzrostowego jak i dolne ograniczenie wspomnianego wcześniej zakresu pozostało niezagrożone, zatem scenariuszem podstawowym pozostają kolejne próby skierowania notowań w rejon lokalnego oporu w cenie 320.60 USD a następnie do kluczowej strefy 333.30 – 342.00 USD.Dopiero trwałe zanegowanie poziomu 288.00 USD spowoduje tąpnięcie notowań w rejon lokalnego minimum w cenie 258.00 USD.