Prognoza długoterminowa notowań ceny śruty sojowej (12.2019 – 01.2020)

soja-12-01-2010

Notowania ograniczone są wyraźnie przez kolejne linie trendu spadkowego, a także wewnętrzny kanał spadkowy. Biorąc pod uwagę, że ostatnie, silne wybicie z poziomu 258.25 USD, które doprowadziło do odbicia w rejon poziomu 405.80 USD, nie zostało jeszcze zanegowane, docelowy scenariusz wzrostowy pozostaje dominujący.Mimo to, spore szanse ma obecnie podaż, która będzie dążyć do ponownego testu strefy 258.25 – 268.00 USD, zanim dojdzie do właściwego wybicia w górę, testującego linię trendu spadkowego.