Rejestracja podmiotu w SENT

Po zarejestrowaniu osoby fizycznej należy, zarejestrować podmiot (firmę/spółkę), która będzie zakupowała towaru podlegające zgłoszeniom SENT.