Bydło –  komponenty paszowe

Białka roślinne

Preparaty mlekozastępcze

Fosforan paszowy

Kreda pastewna